Pengene følger barnet

Pengene følger barnet er SAMFOs mærkesag. Vi arbejder for økonomisk ligestilling af familier, der passer deres børn selv eller får dem passet i private pasningsordninger med familier, der får deres børn passet af det offentlige. De gældende regler på området er i Dagtilbudsloven. I denne lov reguleres institutioner, pasningsgaranti og alle eksisterende pasningsordninger og tilskud hertil. Ifølge lovens § 86 er det valgfrit for landets kommuner, om de vil tilbyde tilskud til pasning af egne børn i op til et år. SAMFO arbejder for, at dette tilskud bliver lovpligtigt.

I Danmark er der i grove træk tre måder at få passet sine børn.

1) Kommunale pasningsordninger:

  • Institutioner, som er kommunalt drevne, og hvor over 75 % af de danske børn i dag passes. Der er pasningsgaranti fra børnene er 6 måneder til de skal i skole. Børnene går i vuggestue, indtil de er cirka 3 år og flytter herefter til børnehaven. I nogle institutioner findes både vuggestue og børnehave. Sådanne institutioner kaldes integrerede institutioner. En kommunal ”pladsanvisning” sikrer, at børn på ventelister anvises et pasningstilbud, og pladsanvisningen sikrer, at kommunen lever op til den lovpligtige pasningsgaranti.
  • Dagpleje, hvor dagplejeren er ansat af kommunen og passer 3-4 børn, oftest hjemme. Dagplejeren kan være enten for vuggestuebørn eller i nogle kommuner helt op til skolealderen. Børn til pasning i dagpleje henvises hertil via kommunens pladsanvisning.

2) Private pasningsordninger

  • Der findes mange forskellige private pasningsordningerne. Alt fra privat drevne institutioner til ”ansættelse” af en bedstemor til pasning af barnet.  Fælles for dem alle er, at kommunens rolle er at betale et tilskud til pasningen samt visitere, at pasningen foregår forsvarligt, herunder at godkende lokaler m.m. Visiteringen er forskellig fra pasningsordning til pasningsordning. I visse tilfælde ansættes børnepasseren af kommunen og i andre tilfælde ikke.
  • Eksempler på private pasningsordninger er privat dagpleje og institutioner (private og selvejende). Privat dagpleje fungerer på lignende vilkår som kommunal dagpleje, dog med den forskel, at dagplejeren ikke er ansat af kommunen, men godkendt som privat dagplejer og modtager støtte fra kommunen til driften af pasningsordningen, samtidig med at kommunen godkender alle forhold omkring pasningen, fx de fysiske rammer.

3) Hjemmepasning

  • Hjemmepasning er populærbetegnelsen for pasning af eget barn i hjemmet. I 1/3 af landets kommuner gives tilskud til forældre, der vælge denne pasningsordning. Tilskuddet udgør maksimalt 75 % af den netto-udgift, kommunen har til pasning i institution.

Kommunal børnepasning har spillet en meget stor rolle siden 1970’erne, hvor institutioner for alvor blev almindelige i takt kvindernes indtog på arbejdsmarkedet. Sidst i 1990’erne blev også institutionsområdet påvirket af den brede samfundstendens til privatiseringer og udliciteringer af flere klassiske offentlige områder (hjemmepleje, tele, energi, hospitaler etc.) Muligheden for etablering af privat pasning blev lovbestemt per 1. juli 1998 og indførtes som en ”mulighed” for kommunerne for at styrke privatisering og udlicitering samt forældrenes ”frie valg”.

I 2000’erne satte VK-regeringen yderligere fokus på frit valg, og folketinget gjorde i 2003 privat pasning til en lovsikret ret for forældre at vælge. Således var det ikke længere en valgmulighed for kommunerne at vælge, om de ville udbyde muligheden for private pasningsordninger. Nu skulle de gøre det. I samme periode også med begrundelse i hensynet til forældrenes frie valg, vedtog Folketinget i 2002, at kommunerne kunne give tilskud til pasning af egne børn – altså den § som vi i dag har i dagtilbudslovens § 86, og som SAMFO arbejder for skal ændres fra ”kan” til ”skal”.

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s