SAMFO mener: En stor fejl at København begrænser det frie valg

Det er en stor fejl, Københavns Kommune begår, hvis de beslutter at fjerne tilskuddet til pasning af egne børn. Det er et af flere spareforslag, som kommunen træffer beslutning om på onsdag. Blandt andre forslag er at nedsætte tilskuddet til privat pasning, fjerne deltidspladser og gøre det sværere at være skovbørnehave. Alt sammen spareøvelser, der i væsentlig grad fjerner de muligheder, familierne har for at vælge pasningstilbud, der adskiller sig fra den “one size fits all”-løsning, der åbenbart er nemmere for kommunen at håndtere. Klyngeinstitutionerne skal efter alt at dømme udvides. Således ender endnu flere børn i den efterhånden velkendte standardmodel: Kommunal storpasning alle ugens dage, de fleste af barnets vågne timer med maksimal offentlig støtte. Sikke en synd og skam for de af os, som faktisk ønsker noget andet for vores børn.

I modsætning til de københavnske lokalpolitikere ser familierne i vores forening, Småbørnsfamilieforeningen SAMFO, ikke børnene som brikker i et budgetspil, man kan flytte rundt på efter forgodtbefindende. Mange af os passer børn selv eller har valgt private pasningstilbud, der stemmer overens med vores livssituation og værdier. Det er faktisk ret afgørende, at vi ikke bliver straffet økonomisk for at træffe dette valg.

Og for at sige det helt ærligt: Vi er billigere i drift end standardløsningen. Forældre med børn i hjemmepasning og privat pasning modtager kun en begrænset procentdel af det tilskud, der følger børn i kommunale institutioner. Vi ER besparelsen. Det er en gåde, hvorfor kommunen nu vil gøre det i det ene tilfælde umuligt og det andet tilfælde svært at vælge disse to pasningsformer. Og dog: SF’s Ninna Thomsen har bekræftet nogle af vores værste fordomme, blandt andet at kommunale daginstitutioner er lavet for arbejdsmarkedets skyld, ikke børnenes.

Arbejdsheste og malkekøer
Adspurgt af nogle af Københavns hjemmepassende forældre, hvorfor SF stemmer for besparelserne, giver hun blandt andet disse to svar:

“Det er fortsat enhver frit for at passe deres egne børn. Jeg har imidlertid svært ved at se, at samfundet helt generelt skal betale forældre for at passe deres egne børn ud over barselsorloven.”

”Pasningsordninger er først og fremmest lavet for at forældre kan passe deres arbejde.”

Ninna Thomsen bekræfter os i, at en fremherskende politisk holdning er, at børnepasning kun er værdifuldt, hvis vi passer hinandens børn. Ikke når vi passer vores egne. Det er ikke opgaven som sådan, der er vigtig, det er beskæftigelsen. Det er ikke børnene, det handler om, det er mor og far som arbejdsheste, malkekøer. Hvor ærgerligt og usympatisk.

Pasningstilskud eller fattighjælp?
En anden kommunal indvending er, at de familier der mister tilskuddet er “ressourcestærke” og nok vil kunne passe børnene hjemme alligevel. Det har politikerne for det første intet belæg for at have en kvalificeret mening om. For det andet: Hvornår blev pasningstilskuddet til fattighjælp? Og i fald man skal kunne dokumentere sin økonomiske uformåen, skal det så ikke gælde hele pasningsområdet? Skal tilskuddet så ikke også spares væk fra de familier, der kan betale den fulde udgift for en institutionsplads selv men per automatik får dækket minimum 75 pct., fordi det står i loven? Alle familier med børn i kommunal pasning får det tilskud, uanset om de er “ressourcestærke”.

Der er i sandhed mange ubesvarede spørgsmål i denne sag. Et øvrigt er, hvordan man i København kan begrunde en afvikling af tilskuddet med at forældrene er “ressourcestærke”, når man i flere andre kommuner – i svar til SAMFO på forespørgsler om kommunernes manglende brug af fritvalgsordningerne – begrunder fraværet af pasning af egne børn-ordningen med, at de forældre, der bruger tilskuddet er “ressourcesvage”? Det vil kommunerne åbenbart heller ikke have.

Hvad er egentlig meningen med at indskrive disse i forvejen begrænsede fritvalgsmuligheder for landets borgere i Dagtilbudsloven, hvis lokale politikere mere eller mindre tilfældigt politiserer sig frem til, hvorvidt de egentlig vil muliggøre det frie valg?

Der er ingen besparelse
I sparekataloget antager Københavns Kommune yderligere, at alle børn vil kunne passes i kommunens dagtilbud. Og her bliver det helt absurd. Hvis kommunen opsuger de børn, der ryger ud af familierne, så bliver de altså dyrere i drift. Det kan ikke være anderledes, hvis man ser på tilskudsbestemmelserne i Dagtilbudsloven. Og hvor er vi så henne med besparelserne?

Vi forstår godt, at kommunerne må spare. Og vi kommer også gerne med forslag til, hvor man kunne starte: Man kunne fx. droppe en ekstrabevilling til det internationale melodigrandprix på 46 mio. kr. eller bycykler for 40 mio. kr. – bevillinger, der er offentliggjort bare inden for den seneste uge. Mon ikke der er masser mere af den slags, som kan spares væk uden at det berører den flig af valgfrihed, der findes på dagtilbudsområdet? Den valgfrihed sparer man væk for 26 mio. kr. Det virker som småpenge sammenlignet med en sangkonkurrence.

Heldigvis er der flere politikere, blandt andet fra Radikale og Liberal Alliance, der ikke vil være med til denne indskrænkning af borgernes valgfrihed. Vi håber, de kan overtale deres kollegaer med både følelse og fornuft, således at det fortsat kan være muligt for københavnske familier at træffe beslutninger med egne børn i centrum. Landets hovedstad er trods alt kønnest med en mangfoldighed af pasningsmuligheder.

Reklamer

One response to “SAMFO mener: En stor fejl at København begrænser det frie valg

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s