Familieliv giver stress

SAMFO magasin, nr. 4, 2001.

Familielivet er for mange voksne mere stressende end jobbet, stod der at læse i Jyllands-Posten d.10/10 2001,  i en artikel skrevet af Anne-Marie Dohm på baggrund af en ny undersøgelse, der viser, at næsten  hver fjerde mener, at de har bedre styr på tiden, når de er på arbejde, frem for når de er hjemme.

Et barn skal køres til spejder. Det andet skal have hjælp med et computerspil, imens mor eller far forsøger at holde aftensmaden i kog med venstre hånd. Et eller andet sted i en taske ringer en mobiltelefon.

Det er blot et par af forklaringerne på, at næsten hver femte voksen med fuldtidsarbejde oplever, at tiden med familien af og til kan føles mere stressende end tiden på jobbet.

Resultatet fremgår af rapporten ”Tendenser i tiden”, som er udarbejdet af socio-log Mette Jensen, der er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser.

Selv om de fleste forældre måske genkender de hektiske timer i familiens selskab, så kommer det bag på forfatteren, at så mange i undersøgelsen vil indrømme, at familielivet stresser mere end arbejdet.

”De fleste vil vige tilbage for at indrømme, at tiden med familien er stressende. Det strider imod de flestes selvopfattelse, at det er så-dan. Og indtil for få år siden, ville vi ikke have fået folk til at indrømme, at arbejdet faktisk betyder meget for dem,” siger Mette Jensen.

Langt størstedelen af de voksne i undersøgelsen prioriterer familien højere end jobbet. Men ifølge rapporten har arbejds-tiden for manges vedkommende en tendens til at flyde sammen med familietiden. Og derfor opleves stunderne i familiens skød som stressende. Undersøgelsen, der både om-fatter interview og spørgeskema, viser også, at 41 procent af småbørns-forældrene har lettere ved at styre tiden på jobbet end derhjemme.

Mange moderne voksne har, ifølge seniorforsker Mette Jensen, som mål at få mere  kontrol over deres sparsomme tid. Og det kolliderer ofte med den ustrukturerede familietid, der ofte består af alt lige fra indkøb over opvask til højtlæsning.

Men selv om langt de fleste voksne med fuldtidsarbejde, børn og et aktivt fritidsliv har familien helt i top på prioriteringslisten, så siger 21 procent af dem, at familien og jobbet er lige vigtigt.

”For mange er det svært at vælge arbejdet fra. Det betyder ikke, at det er problemfrit at fravælge familien. Men arbejdet giver de fleste mennesker identitet og selvfølelse. På jobbet får de en anerkendelse, som de måske ikke får derhjemme,” siger sociolog Mette Jensen, der dog understreger, at det ikke får folk til at fravælge at etablere familie.

En af de kvindelige interviewpersoner i undersøgelsen forklarer, at hun stod overfor sit livs største krise, da hun skulle på orlov med sit første barn.

”Der var ikke nogen, der roste hende for at have skiftet ble på barnet syv gange på en dag. Der var ikke den samme anerkendelse, som hun var vant til på jobbet. Det ligger i vores kultur, at vi vælger det hurtigste. Og det er ikke hurtigt at gå hjemme med børnene. Det tager lang tid og kræver ro,” siger Mette Jensen.

Undersøgelsen viser, at de 16-24 årige er langt mere orienterede mod arbejdsmarkedet end den ældre generation. Og det får Mette Jensen til at afvise tidligere argumenter om den kommende generation som en gruppe af unge, der vil tilsidesætte karriere frem for blødere værdier og familieliv.

”Det ser ikke ud til, at de unge vil stoppe op og gøre det anderledes end den generation, der præger arbejdsmarkedet nu. De stiller krav om sikkerhed i ansættelsen og udfordringer. Men der er intet, der tyder på, at de orienterer sig mindre mod karriere,” siger Mette Jensen.

Formandens kommentar:

Af en anden undersøgelse fremgår det, at over 50% af den danske befolkning ikke ønsker yderligere statsfinansierede goder – og, fortalte konklusionen af denne undersøgelse bl.a. , altså heller ikke længere eller forbedret barsel / orlov!

 Men at man har økonomisk mulighed for at give sine børn (læs: den gruppe af mennesker, der skal overtage vores samfund) den mest optimale  opvækst, kan vel ikke sidestilles med, om det skal være billigere at køre i bus; eller gratis at gå på biblioteket!

”Ingen kender morgendagen” – Og ingen ved hvordan fremtidens familieform vil blive! Derfor må det være så meget desto vigtigere at danske forældre og politikere får reel viden omkring børns vé og vel!                                                                     

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s